Fazil Güney

Namusunu qorumaq üçün özlərini qayadan atmış Qarabağ qızlarının;
Adları məlum olan və olmayan bütün Qarabağ şəhidlərinin müqəddəs xatirəsinə ithaf edirəm.

Fazil Güney (Abbasov). «Qara qan» (roman). Bakı.
... 1993-cü ilin yayı. Qarabağ. Bütün kənd xoşbəxt ovqat içindədir. İnsan həyatının ən ali məqamı – iki gəncin toy məclisidir. Bakıdan qohumlar da toya təşrif gətiriblər. Jurnalist Aysu da bunların arasındadır. Qələbəlik, sevinc duyğuları bir an içərisində faciə ilə əvəz olunur. Erməni işğalçıları əvvəlcədən hazırlanmış qəsdlə məclisi gülləbaran edir, dinc insanlar qırılır, jurnalist qız yağılara əsir düşür.
Roman sevgi və ismət sınağı ilə qarşı-qarşıya qalmış Aysunun əsirliyi fonunda Qarabağ savaşının geniş, dərin mənzərəsini, anlamını verir. Qarabağ savaşının ilk günlərindən erməni yağılarının onlara arxa olmuş havadarların köməyi ilə Azərbaycan torpağında törətdikləri vəhşilikləri, öz içimizdəki vəzifə, mənsəb naminə qüvvələrimizi parçalamış namərd, naxələf siyasətçilərin əməllərini müşahidə etmiş müəllif bütün hərbi və siyasi gerçəklikləri bədii, xarakterik surətlərlə, inandırıcı boyalarla təqdim edir.
Oxuculara romanın birinci kitabı 2-ci nəşri əlavə və dəyişikliklərlə təqdim olunur.


Fazil Guney (Abbasov). "Black Blood" novel.
... June 1993. Qarabag. All the village is in good spirits. The peak of human life is a wedding of two youths. Relatives from Baku are also present, among whom is journalist Aysu. But, the senses of joy are suddenly suppressed with a tragedy after Armenian aggressors fire at the crowd, killing civilians and taking the journalist girl captive.
The novel gives a true picture of the Qarabag war against a backdrop of Aysu’s captivity. Having witnessed the atrocities Armenian thugs have perpetrated in Azeri territories with assistance from their supporters and the deeds of betrayed politicians, the author depicts all the military and political realities in artful, characteristic images and a convincing manner.
This is the first book of the novel.


Фазиль Гюней (Аббасов). «Черная кровь». Роман.
... Лето 1993 года. Карабах. Все село ликует. Соединяются два влюбленных сердца, исполняется их заветная мечта, сегодня день их свадьбы, на которую собрались многочисленные родственники, в том числе и из Баку. Среди гостей – и журналистка Айсу. Однако веселье и радость в мгновение сменяются трагическими событиями. Армянские оккупанты по заранее подготовленному плану обстреливают участников свадьбы, во вражеский плен попадают мирные люди, в их числе и журналистка Айсу.
В романе на фоне личной трагедии Айсу, борющейся в плену за свою честь и любовь, дается панорама карабахской войны – варварство армянских фашистов, творимое при поддержке своих покрывателей. Автор, наблюдавший и предательские действия лжеполитиков, ставивших свои корысные интересы выше отечественных, убедительно описывает военные и политические события, происходившие вокруг карабахской войны, характерными и художественными образами, в убедительных окрасках.
На суд читателей представляется первая книга романа.

 

Copyright © 2002 WebStudio.Az