KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR

Müəllifdən

Ömrə bərabər gün

Dağılan tifaq

İblisin toy qurğusu

Naməlum sonluğun başlanğıcı

El dərdi, bala yanğısı

Səbirdən başqa özgə çarə yoxdur

Oğurlanmış öpüş

Ayının min oyunu bir armudun başındadır

Ölümlə olum arasındakı bircə addım

Toğrulun Aysu harayı

Bu dünyanın pəncərəsi çox kiçikdir

Ana olacağına tam inandı

Qarabağın sinəsinə qara dağ çəkildi

Dualar Tanrıya çatırmı?

Araz qana boyandı

Perikmiş quşlar yuvasına qayıdır

Kişilər ağı demir

Aslanın erkəyi – dişisi olmaz

Buludlar boşalanda səma açılır

Vicdanmı oyanır?!

...Ölməyə Vətən yaxşı

Sınaq ərəfəsi

Məktub yetişdi

Duman salamat qal


 

 

 

 

Copyright © 2002 WebStudio.Az