Ana səhifə
Kitabin içindəkilər
Müəllifdən
Ömrə bərabər gün
Dağılan tifaq
İblisin toy qurğusu
Naməlum sonluğun başlanğıcı
El dərdi, bala yanğısı
Səbirdən başqa özgə çarə yoxdur
Oğurlanmış öpüş
Ayının min oyunu bir armudun başındadır
Ölümlə olum arasındakı bircə addım
Toğrulun Aysu harayı
Bu dünyanın pəncərəsi çox kiçikdir
Ana olacağına tam inandı
Qarabağın sinəsinə qara dağ çəkildi
Dualar Tanrıya çatırmı?
Araz qana boyandı
Perikmiş quşlar yuvasına qayıdır
Kişilər ağı demir
Aslanın erkəyi – dişisi olmaz
Buludlar boşalanda səma açılır
Vicdanmı oyanır?!
...Ölməyə Vətən yaxşı
Sınaq ərəfəsi
Məktub yetişdi
Duman salamat qal